Legalizacja wag

Zapraszamy do współpracy w zakresie legalizacji
ponownej wag w naszym punkcie ponownej
legalizacji wag. 

 

Oferujemy: szybki czas legalizacji, wysoką jakość usług, wagi zastępcze na czas legalizacji,

 

Uprzejmie informujemy, że legalizację ponowną należy wykonać przypadku kiedy waga jest stosowana:

 • w ochronie zdrowia, życia i środowiska (np. wagi
  lekarskie i apteczne),
 • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w ochronie praw konsumenta (towary paczkowany,
  wagi sklepowe),
 • przy pobieraniu opłat, podatków, kar, wynagrodzeń
  i odszkodowań,
 • przy dokonywaniu kontroli celnej,
 • w obrocie. 

Należy także pamiętać o terminie ważności legalizacji:

 

1 - Pierwsza legalizacja ponowna po ocenie zgodności wagi z 

 • wagi zakupione po 7 stycznia 2007 
 • legalizacja ważna 3 lata (zawsze do 30 listopada)
 • wagi zakupione przed 7 stycznia 2007
 • legalizacja już straciła ważność 
 • należy niezwłocznie wykonać legalizację ponowną zapraszamy do skorzystania
  z naszych usług.

2 - Legalizacja ponowna wagi ważna jest 25 miesięcy (okres liczymy od 1 dnia miesiąca
     w którym legalizacja została wykonana)

 • Jeżeli waga była naprawiana lub została uszkodzona cecha legalizacyjna
  należy także niezwłocznie wykonać legalizację ponowną.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji 

Posiadamy własny punkt legalizacyjny, dlatego wykonywane przez nas usługi
są wykonywane solidnie i szybko.

 • Wystawiamy świadectwo legalizacji.
 • Na życzenie klienta zabezpieczmy cechy legalizacyjne folia ochronna.
 • Przypominamy o legalizacjach.
 • Zapewniamy doradztwo.